Impulsat per l’Escola de cultura de pau i l’Institut de Govern i Polítiques públiques, el projecte pregunta per l’evolució i adaptació de les polítiques de cooperació a la creixent inseguretat mundial, entenent com a “cooperació per a la pau” la política pública vinculada a la cooperació internacional que incideix en les causes o impactes de les tensions, conflictes armats i situacions de post-conflicte armat. I ho fa a partir d’una anàlisi comparada sobre les polítiques públiques de cooperació per a la pau de dos contextos subestatals (Catalunya, País Valencià, ciutats de Barcelona i València) en el període 2015-2019.

La investigació es guia per dues preguntes principals: Com han evolucionat les polítiques de cooperació a Catalunya i País Valencià en el període 2015-2019? En quina mesura s’han adaptat als nous contextos interns i internacionals de creixent violència armada?

El projecte es desenvolupa des del juny del 2020 fins al juny del 2021 i podeu obtenir-ne més informació a la seva pàgina web: https://blogs.uab.cat/cooperacioperalapau/