Destacat-Promise

PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe

 

Convocatòria: H2020 YOUNG-SOCIETY 2015

Proposta número: 693221

Coordinador general: Jo Deakin (Universitat de Manchester). Coordinadors d'equip de la UAB: Zyab Ibáñez

Data Inici: Abril 2016

Durada del projecte: 36 mesos

 

Resum de la proposta de recerca

Els reptes que enfronten els joves a tot Europa han estat l'atenció del públic, debats polítics i acadèmics al local, nivell nacional i internacional. Afronten els joves decisions difícils en aspectes fonamentals de la vida social que afecta la seva participació en la societat, i la seva marginació potencial d'ella: de qüestions estructurals de l'atur, manca d'accés a problemes de deute i habitatge assequibles, a informació sobrecàrrega en grans qüestions com el medi ambient, identitat, fe i radicalització, i negociant els reptes morals dels mercats il·legals i una generació de mitjans de comunicació social cada vegada més sexualised. Mentre que hi ha grans variacions en les oportunitats i reptes entre i dins dels països, joves avui enfronten a decisions difícils en la negociació d'aquest laberint moral. El projecte promesa investigarà com dels joves, sovint negatives, Respostes a aquests problemes crear conflicte, i com, en canvi, seves respostes poden oferir oportunitats per compromís social positiu. Per abordar les experiències, valors i actituds de la Joventut Europea vist per entrar en conflicte amb les generacions més grans, les autoritats i les normes socials promesa arribarà a cor de barreres i oportunitats de participació social. Ens emprarà una metodologia quatre fronts per recollir i analitzar dades (primàries i secundàries) a nivell internacional, juntament amb les dades del cas etnogràfica comparativa que únicament aborda les experiències de joventut "entrava en conflicte" dins del context i història social de cada país. Cada estudi de cas s'ocuparà un lloc de conflicte i estigmatització com a lloc d'innovació o el canvi social (potencial). Durant tot el procés, ens implicarà joves arreu d'Europa en la creació de l'agenda, documentar la seva situació i en l'articulació de les seves necessitats. PROMISE produirà una etnografia comparativa dels joves en 10 Països europeus, una anàlisi quantitativa comparativa d'actituds, valors i control, i documents polítics i estratègies de compromís positiu.

 

Consorci

PROMISE el porten a terme conjuntament 12 Instituts ubicats a 10 diferents països (9 Europeus i 1 extracomunitari): Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Espanya, Portugal, Eslovàquia, Finlàndia, Estònia, Croàcia i Rússia.