Els passats 21, 22 i 23 de novembre l’Ajuntament de Madrid va organitzar el Fòrum Internacional sobre la soledat, la salut i les cures, amb ponències i taules d’experiències d’arreu del món. Natalia Rosetti va participar amb una ponència sobre l’entorn relacional i condicionants a les experiències de soledat a les ciutats. Concretament, es van presentar els resultats de la recerca desenvolupada per un equip de l’IGOP sobre l’avaluació de programes per pal·liar la soledat no volguda de persones grans. El projecte va avaluar en tres fases (durant els anys 2105 fins 2018) tres proves pilot a Terrassa, Tortosa i Girona del programa Sempre Acompanyats, impulsats per la Fundació La Caixa. En aquest moment aquests programes que combinen atenció i acció comunitària estan en fase d’extensió a tot l’estat.