Enfocaments per a l’avaluació de polítiques públiques

Amb una nodrida assistència, el passat 4 de desembre es va realitzar el Seminari “Enfocaments per a l’avaluació de polítiques públiques” organitzat pel Grup Anàlisi Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques (AGAPP), on van assistir estudiants de màster i doctorat, i professors de la UAB, de la Universitat Pompeu Fabra, de la Complutense de Madrid i de la Universidad de Oviedo.

Es va comptar amb les exposicions de Alcides Gussi, PhD en antropologia, Coordinador del Mestratge en Avaluació de Polítiques Públiques de la Universitat Federal de Ceará (Brasil), i de Marc Balaguer, PhD en Polítiques Públiques, Director Executiu d’Ivàlua (Catalunya).

El professor Gussi va compartir els fonaments epistemològics de l’enfocament d’avaluació “contra-hegemònica”, sorgit a llatinoamèrica com a alternativa a la predominança d’aproximacions racional-positivistes i tecnocràtiques a la regió. Marc Balaguer, per altra banda, va compartir l’experiència d’IVALUA, els models avaluatius que apliquen i actors amb que es relacionen, destacant un últim estudi sobre els usos que han tingut les avaluacions d’aquest organisme, un dels aspectes centrals de l’actual gestió.

Entre les conclusions de la jornada destaquen alguns desafiaments: 1) complementar enfocaments i metodologies avaluatives que aportin evidències sobre l’acció pública, respectant els contextos i subjectivitats dels actors involucrats, 2) enfortir les aliances entre països i regions iberoamericanes, intercanviar experiències avaluatives i d’institucionalització de l’avaluació, i 3) enfortir la recerca sobre avaluació de polítiques, com a disciplina rellevant per al debat públic, en la qual convergeixen diferents àrees de coneixement.