L’IGOP participa en una proposta H2020 guanyadora. 

La setmana passada es varen publicar els resultats de les convocatòries de propostes de projectes H2020 del repte 6 “Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives” i tenim el plaer d’informar que l’IGOP forma part d’una proposta seleccionada per la Comissió Europea dins la convocatòria “GOVERNANCE-04-2019 — Enhancing social rights and EU citizenship”. La proposta ha assolit una altíssima puntuació de 14,5/15.

Es tracta del projecte EUROSHIP que té per objectiu proporcionar nous coneixements comparatius, sensibles a les qüestions de gènere, sobre l’eficàcia de les noves polítiques de protecció social destinades a reduir la pobresa i l’exclusió social a Europa.

El projecte serà coordinat per la universitat metropolitana d’Oslo (Oslomet) i es constituirà un consorci amb 9 socis més: Universita degli studi di Milano, Tallinn University, Universitaet de Hamburg , Tarki, Universita degli studi di Firenze, Schweizer paraplegiker-forschung, The University of Sussex, Plateforme des ong europeennes du secteur social i la UAB representada per l’IGOP. EUROSHIP tindrà una durada de 36 mesos.

Des de l’IGOP, Margarita León liderarà el projecte del qual també en forma part Ismael Blanco.