Migrant agency across transnational processes. 

El 6 de setembre la Míriam Acebillo Baqué va presentar la comunicació “Migrant agency across transnational processes: Senegalese migrant associations settled in Catalan localities” al IX Congrés de les Migracions que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona.