Mentre les polítiques públiques en matèria de salut, habitatge o educació han anat incorporant l’equitat com a objectiu i criteri en la seva agenda, l’equitat en la cultura, entesa com la igualtat d’oportunitat de tota la ciutadania per a exercir els seus drets culturals, no sol ser una qüestió que aparegui explícitament en les polítiques culturals dels ajuntaments.

Amb l’objectiu de determinar com els municipis es plantegen els reptes vinculats a l’equitat cultural en l’àmbit de l’acció pública i quins són els factors que generen més desigualtat, el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta “L’equitat en la cultura. Estudi de casos amb metodologia de recerca participativa”. Per elaborar-lo, s’ha comptat amb la implicació dels municipis del Prat de Llobregat, Igualada, Sabadell i Tiana.

La metodologia emprada ha estat de tipus participatiu, ja que s’ha treballat per aconseguir que els agents locals dels municipis involucrats col·laboressin a l’hora de dissenyar-la i desenvolupar-la, sobretot els professionals de les àrees de cultura dels ajuntaments i també altres agents culturals i ciutadans. El propòsit era generar un coneixement rellevant per als municipis implicats en l’estudi que complementés aquell més general donat per la seva participació en la reflexió global.

equitat politiques culturals

 

 

 

 

Podeu trobar-ne un bon resum en aquest enllaç: L’equitat en la cultura.

Informe Equitat en les polítiques culturals
Descarregar la publicació

Barbieri, Nicolás i Salazar, Yunailis; L’equitat en les polítiques culturals; Centre d’Estudis i Recursos Culturals. 1a ed., Barcelona: Diputació de Barcelona. CERC, cop. 2019, 109 p.: digital, fitxer PDF (1,18 Mb). Series Eines Cultura; 7.

+ info:
igop.bcn@uab.cat
o bé trucant al 93 407 6203.