Margarita León escollida com a referent de la ciència i la recerca a Barcelona 

La recercadora de l’IGOP Margarita León ha estat una de les dones referents de la ciència i la recerca a la ciutat de Barcelona seleccionada per l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Universitats de l’Ajuntament per posar en marxa l’encàrrec d’una diagnosi per conèixer la situació de les dones en el teixit científic barceloní i metropolità.

El tret de sortida del projecte va consistir en una trobada en la qual hi va assistir l’alcaldessa de Barcelona, i on es van fer aportacions sobre les problemàtiques de les dones científiques a Barcelona i sobre com enfocar la diagnosi. Entre les finalitats de la diagnosi hi figuren trobar respostes sobre quins sectors, professions, accessos o carreres acadèmiques necessiten amb més urgència una política feminista en el camp de la recerca.15